【Sherlock迷最後機會】班尼狄行善與粉絲共進早餐

更新時間 (HKT): 2018.05.13 09:30
班尼狄將為慈善與粉絲共進早餐

年度籌款慈善活動Red Nose Day,今年安排英國紅星班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)呼籲籌款,幫助有需要貧困兒童籌集資金。

Red Nose Day每年都獲英國紅星名人鼎力支持,今次班尼狄以英劇《新福爾摩斯》(Sherlock)作號召,仲話可能係有史以來最後一次嘅「Sherlock粉絲體驗」,望粉絲們可以積極投得可以同《新福爾摩斯》班底在倫敦共進早餐,除班尼狄之外,《新福爾摩斯》編劇Mark Gatiss、扮演福爾摩斯宿敵Jim Moriarty嘅Andrew Scott同埋Louise Brealey等拍檔都係坐上客,不過同班尼狄鬧不和嘅「華生」馬田費曼(Martin Freeman)就唔會參與。

娛聞樂陪你走遍全球追星,即Like「娛果」FB 專頁!
BannerBanner