KLau車廂煲煙激嘴KiKi

更新時間 (HKT): 2021.02.17 02:00

【爆相爆片】ViuTV真人騷《全民造星III》參賽者張凱娸(KiKi)和劉瑞祈(KLau)早前公開戀情,《蘋果》讀者何先生透過爆相爆片,直擊日前晚上11時半見到二人在馬鞍山恆泰路一處幽靜位置談心,情到濃時還嘴對嘴錫錫。何先生說:「佢哋行上我前面架車度,上車之後一除低口罩就錫,錫咗成半分鐘,之後一齊煲煙,我估唔到原來KiKi都食煙,最搞笑係佢哋一食完煙之後又即刻咀,第二次都錫咗成半分鐘。」

該處近馬鞍山海濱長廊終點,二人逗留了近20分鐘才開車離開。《蘋果》向KLau了解,他透過短訊回覆:「多謝讀者嘅關心,我同KiKi喺藝術上、性格上都好夾,經過認識之後好自然地了解丶發展,但關係剛剛先萌芽,本來都想穩定啲先公開。」

娛聞樂陪你走遍全球追星,即Like「娛果」FB 專頁!
BannerBanner