TVB睇準弱點主攻周六

更新時間 (HKT): 2021.04.03 02:00
■靚靚、張慧儀及鄧兆尊昨日錄影余安安等主持的《日日媽媽聲》。

兩台電視大戰一觸即發,戰場暫時主要在周一至周五晚,以及周日晚的黃金時段,ViuTV及無綫不約而同落重彈藥出戰。不過,ViuTV近月來在周六晚8時半皆安排播電影,甚少推出自家綜藝節目及劇集,戰鬥力明顯較弱。正因如此,無綫似乎看中這個時段,在下周六晚8時半先推出《聲夢傳奇》,緊接10時播出由余安安、陳凱琳及羅敏莊主持的新節目《日日媽媽聲》,而於晚間新聞後,11時半則播出崔建邦主持的《諸朋好友》,並會在6月推出《演鬥聽》,可謂強勢進攻。相反ViuTV暫未有任何部署,下周六預計會播出劉德華及鄭秀文主演、2004年的電影《龍鳳鬥》。

袁詠儀(靚靚)、鄧兆尊及張慧儀等昨日到將軍澳錄影,為《日日媽媽聲》任嘉賓。問靚靚會否回無綫拍劇,她坦言可以考慮:「我覺得只要係曾志偉提出,我哋都會考慮,只要唔係拍好耐都可以諗吓,因為𠵱家體力唔可以做得太耐,劇本都好重要。」陳凱琳則指節目有趣,在湊小朋友上獲益不少。

娛聞樂陪你走遍全球追星,即Like「娛果」FB 專頁!
BannerBanner