Capri收樓 無座頭保安
倘增設需加20%管理費 業主感被騙

更新時間 (HKT): 2017.12.02 05:20

【周末專題】會德豐(020)將軍澳新盤Capri本月入伙,惟業主們一見大堂通告就扁晒嘴,內容指:「如每座安排保安員當值,管理費需增加約20%」,一旦落實,每呎管理費將由目前4.4元至4.9元,增加至5.3元至5.9元,以最細單位實用359方呎計,每月管理費將由1,580元增至1,900元。多名業主感覺被騙,其中陳生不滿地表示,「點解連呢啲咁基本嘅都冇!」
記者:陳家雄

將軍澳新盤Capri兩年前開賣,標榜低密度臨海住宅,高座10幢呈「U」型分佈並包圍洋房,首批折實均價約1.46萬元,入場費逾400萬元。11月初陸續入伙,兩年前以近900萬元買入一伙的陳生稱:「入伙見到大堂有張通告,原來座頭居然無保安員,通告話管理費要加20%先可以有,唔係咁理想囉!公屋都有個座頭保安啦,現時係私人樓,管理費仲要唔平,講緊每呎4.5元,如果加兩成,咪5.4元,好過份!」

業主批買樓時未有講明

會德豐:採智能保安系統

關心你飯碗,貼近你生活,即Like「蘋果ATM」FB專頁!
BannerBanner