【MyGut者言】單車意外疫市上升 - 徐家健

更新時間 (HKT): 2021.01.27 02:00
■限聚禁堂食令之下,締造了送外賣的就業機會。 資料圖片

個個都清零,唔通個個都想清零咩。佐敦被封印的一刻,我要向全港讀者獨家揭露一組統計數字。不是確診數字,根據運輸署按車輛類別劃分所涉及的車輛意外數字,1月至10月涉及單車的意外數字為:152,143,224,250,268,228,233,227,221,366。相比2019年每月平均只有約150宗,單車群組的意外數字不但沒有清零,還在逆市上升。逆市,除了反映在屢創新高的失業率,整體交通意外數字亦隨經濟活動收縮反覆向下。以的士為例,由2019年每月平均400宗,跌至2020年頭10個月的每月平均315宗。醫生專家應該清楚,意外逆市上升的除了單車群組,還有升幅較低的電單車群組。

單車群組意外倍增,答案呼之欲出:「我真係外賣仔嚟㗎!」限聚禁堂食令之下,締造了外賣仔的就業機會,亦埋伏了外賣仔的炒車機會。外賣群組裏,不少是南亞裔朋友。據聞被結界師封印的佐敦,又是住了不少南亞裔朋友。病毒是醫學問題,控疫卻又是社會問題。限聚禁堂食令的成本,除了飲食業界的高失業,還有外賣群組的高意外。弱勢社群的抗疫能力,往往也比較弱勢。

我問Babe:「睇過《單車竊賊》冇?」她答:「都冇睇戲群組,戲院一早封印咗呀。」我雙眼一翻:「其實從來都冇睇戲群組。不過《單車竊賊》係經典,戲院冇得睇㗎。」女友瞪大雙眼:「結界師封印餐廳,搞出個單車群組,呢個先經典啦。」我贊同女友:「《單車竊賊》係新寫實主義嘅作品,探討戰後意大利失業問題。限聚禁堂食令之下,香港今日都好超現實,有單車先有工開,有工開就有意外。」

徐家健

美國克林信大學經濟系副教授

fb.com/economics3.0/

關心你飯碗,貼近你生活,即Like「蘋果ATM」FB專頁!
BannerBanner