【MyGut者言】收購險企因我要做股神 - 徐家健

更新時間 (HKT): 2021.02.24 02:00
■股神畢菲特鍾情保險業,除了能夠賺取保險本身的承保利潤,還可以贏得投資保險浮存金的可觀回報。 資料圖片

炒股,有兩種智慧:其一,佛系迎財神,是不用揀股的被動投資(passive investing),長揸覆蓋整個市場的指數基金;其二,我要做股神,主動嚴選抵買(即低Beta,金融風險的一種量度)、安全(即低市賬率PB)、優質(即賺錢、穩定、增長及高股息支付率)靚股,然後利用槓桿放大回報。兩種智慧,不同的地方是股神強調發掘錯價(mispricing),認為分散風險(risk diversification)只是為了保障無知的人。想成功發掘錯價,卻必先要成為專家。

激勵女友的炒股貼士:要做股神,先做專家,嚴選幾隻管理完善而市價被低估的優質股。

替股神畢菲特賺過大錢的優質股,除了可口可樂、蘋果等港人熟悉的國際品牌,還有幾間美國人比較清楚的保險公司(例如National Indemnity、GEICO)。股神鍾情保險業,除了能夠賺取保險本身的承保利潤,還可以贏得投資保險浮存金(float)的可觀回報。具投資眼光的人,都視保險業為擴充業務的引擎。最近兩宗本地金融圈矚目的意圖併購,中策(235)收購東亞人壽和偉祿(1196)收購先施保險,消息公佈後出價公司及目標公司的股價表現,正反映東亞(023)和先施(244)的管理層並未有像股神一樣視保險業為擴充業務的引擎。

Babe慨嘆:「個個都做保險,唔通個個都識做保險咩。」我同意:「投資眼光同保險浮存金係互補關係,投資回報可大可小。」女友問:「咁純官同林生邊個想做股神?」我肯定回答:「先施馬家一定唔想,因為聽講佢哋90年代起已經冇乜再有新保單,而近幾年嘅保險收益亦少得可憐。保險牌有價,先施家族應該早早賣盤,以後誠誠實實咁分散風險佛系迎財神就好。」

徐家健

美國克林信大學經濟系副教授

fb.com/economics3.0/

關心你飯碗,貼近你生活,即Like「蘋果ATM」FB專頁!
BannerBanner