MyGut者言|玩能源不如狙擊核數師(徐家健)

更新時間 (HKT): 2021.04.13 15:56
訴訟資金(Litigation Funding)狙擊失職核數師獲取賠償,是賠償金額「億億聲」的財路一條。

未解決!又一間上市公司延期刊發業績。保利協鑫能源(3800)早前出通告:「董事會核下之審核委員會(「審核委員會」)於二零二一年四月九日收到本公司核數師(「核數師」)德勤•關黃陳方會計師行的信函,其中核數師提出了審計過程中遇到的問題並要求審核委員會參與解決此問題。審核委員會正在與核數師及本公司管理層合作解決此問題,以最終確定二零二零年度業績。由於存在未解決的問題,本公司無法於現階段確定及發佈二零二零年度業績。」玩能源?近月已有數以十計的上市公司宣佈延遲刊發業績,當中不少是香港上市的中概股。

那邊廂,中證監表示加強跨境審計合作,將成立跨部門工作小組加強打擊IPO和財務報告中的欺詐等違法行為。這邊廂,證監會與財匯局簽署了一份新的諒解備忘錄,期望加強合作,更有效地確保上市公司的財務匯報質素及上市公司核數師的審計質素。當在美上市的中概股一浪接一浪回流,延遲刊發業績甚至造假數的公司會否一浪接着一浪殺到香港?說過了,遲來的審計預示股價大跌風險上升。避開這些股票,只是被動的做法。激勵女友的投資貼士:訴訟資金(Litigation Funding)追擊失職核數師獲取賠償,是賠償金額「億億聲」的財路一條。

Babe問:「有冇睇『核數師失職,港產基金興訟「狙擊」未輸過,親述命中關鍵』呢篇專訪?」我答:「專訪講嗰間對沖基金Argyle Street Management,金融圈冇乜邊個唔識。人哋沽空機構追擊造假數嘅上市公司,佢哋就代清盤人狙擊幫清盤公司核數時疏忽職守嘅核數師。有咗佢同財匯局,核數師要醒定啲。」

徐家健

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購海外訂購按此

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

關心你飯碗,貼近你生活,即Like「蘋果ATM」FB專頁!
BannerBanner