疫苗接種︱政府隱瞞打錯針一個月!一家三口原打科興 去錯場館變打BioNTech

更新時間 (HKT): 2021.04.07 22:41
一家三口因去錯提供BioNTech疫苗的元朗體育館打針,結果由接種科興,變打BioNTech。資料圖片

日前,一名患血癌的男子原預約接種BioNTech武肺疫苗,惟去錯中心,政府公務員又懵然不知,安排該男子接種了科興疫苗,為接種計劃一大醜聞。原來這種醜事發生不止一次,據了解,早在上月初已有3人同樣因為去錯接種中心,結果未能如願打科興疫苗,被安排接種BioNTech疫苗。政府隱瞞事故已近一個月,《蘋果》正向公務員事務局查詢。

據悉,受影響的3名市民為一家人,原預約3月10日到天暉路體育館接種科興疫苗,但當天卻去錯提供BioNTech疫苗的元朗體育館打針,而元朗體育館是由醫院管理局新界西聯網提供注射服務。

與上次事故一樣,接種中心的職員沒有發現3名市民去錯中心,放行他們進內,經過觀看影片、簽署同意書等程序後,由醫護人員注射BioNTech疫苗。

接種後與職員溝通已發現打錯針 要求改預約被拒

據悉,其中一人接種後在觀察區休息期間曾與職員溝通,其間發現自己去錯中心及打錯針。有人要求職員立即更改預約,惟因已接種BioNTech疫苗,不容許「溝針」,最終3位事主未能如願接種科興疫苗,只能等待之後接種第二針BioNTech。

據了解,現場中心的醫院管理局職員向接種中心匯報事件,接種中心之後亦有匯報給政府。惟事發至今近一個月,政府未有主動公佈事件,今日有傳媒披露後,政府仍然隱瞞。按時序今次事件於3月10日發生,較之前於九龍灣體育館3月18日發生打復必泰變打科興事件更早。

接種中心職員接二連三犯錯,導致市民「打錯針」,亦令人關注當中有否呈報機制。《蘋果》兩度向公務員事務局查音,惟未獲正面回應。

元朗體育館由公務員查核接種者短訊

現時市民進入接種中心時,會先由職員查核預約短訊,短訊上有接種中心名稱及地址,及市民身份證頭4個字。據悉,於元朗體育館負責查核短訊的是公務員,相信查核有誤,才容許該3名預約接種科興的市民進入接種中心;之後職員會向接種者派發有關復必泰的資料,市民須簽署同意書,該3名市民未發現資料顯示接種復必泰疫苗。

其後於接種區內護士會於讀卡器插入市民的身份證核對資料,但消息人士指,系統只記錄接種疫苗資訊,如顯示市民曾否接種武肺疫苗,或第一劑接種甚麼疫苗,並沒有與預約系統連繫,故護士不知市民預約接種甚麼疫苗。

袁海文批場館職員把關不足 促交代打錯針因由

民主黨醫療政策副發言人袁海文表示,接連發生打錯針事故,是嚴重行政失當,反映行政程序有問題,當局必須交代清楚錯誤因由,及公佈疫苗接種計劃至今,究竟有幾多人「打錯針」。

他指,據其昨日接種第二針BioNTech的經歷,進入中心後,只需向一名職員展示載有疫苗名稱及接種時間的手機SMS,「(職員)見到係差唔多時間就放你入去,之後就冇人再核實」,認為把關不夠,「如果有人整個假嘅SMS,係咪可以過到關?」當局應增加把關程序。

對於政府拒絕認錯,他強調「打針係打落身體,係一件好嚴肅同小心嘅事」,應有公開及透明的呈報機制;而犯錯者亦要問責。

政府:職員針前已屢提疫苗名

政府發言人回應指,政府在設計疫苗接種計劃時,由網上預約選擇疫苗/疫苗接種點開始,以至在接種中心接待接種人士、在資訊區派發即將接種疫苗的須知予接種人士閱讀及徵求其知情同意、施行接種等各環節,均清楚提及所接種疫苗的名稱。在這套設計下,實在不應該出現接種人士去了非自己預約的接種中心,而又不為場地人員察覺的情況。

就是次個案,政府已向一行三人的市民致歉,他們已預約了接種第二劑復必泰疫苗。政府亦已通知各疫苗接種中心須加強核實接種人士的相關資料,包括向接種人士說清楚該中心注射的是哪一款疫苗,以避免出現同類情況。

疫苗接種中心的行政支援人員,是由不同部門抽調至疫苗接種中心工作,工作範圍和性質與其原有的部門職務頗有不同。由於各部門人員在疫苗接種中心的工作,與部門本身的核心業務無關,政府認為披露涉事人員所屬的部門,並沒有關連性,因此並不適宜。對積極響應政府同心抗疫措施的部門,亦有欠公允。

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購海外訂購按此

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁

一格照片,一個故事,Follow蘋果Instagram!
BannerBanner