R7即場賠率啟示|「彩虹之光」有分頭啱胃口 「安逸寧靜」寶尾唔怕追

更新時間 (HKT): 2021.04.08 21:29
彩虹之光已站在勝利邊緣

第七場第四班1650米:「彩虹之光」今季頭四仗跑田草,泥地表現乏善足陳,直到上場轉跑同程谷草1650米即有驚喜,最後僅以短馬頭落敗得第二名水準甚高。

今場(8日)原裝配搭再戰同程,雖然要排較外檔起步,但對呢匹馬嚟講,相信唔會有太大影響。

昨日(7日)開飛9.1倍,5點輕輕落到8.8倍,現時6.6倍W,2.9倍P。

早餐飛到位,現時呢個賠率啱哂幕後胃口,只要臨場唔係大熱,就一定會有表現。

「安逸寧靜」上場跑同程臨場重飛一箸夾中,今場負磅只加咗五磅,只要上場唔係食得太飽嘅話,應會再有表現。

昨日開飛15倍,5點企住15倍,現時12倍W,3.1倍P。

早飛比預期較冷,表面信心不足,但需要留意臨場票數走勢,如有飛落可以跟進,預佢一票。

「威威高星」轉跑谷草1650米 ,上季曾跑此程入位,今場負磅有利,相信有偷襲機會。

昨日開飛10倍,5點企住10倍,現時落到只得6.4倍W,2.4倍P。早餐飛幾重,睇飛今場一定料到。

「專一」原庄配搭捲土重來,排位有利,相信練馬師都希望盡快贏馬交代。

昨日開飛2.2倍非常重飛,5點2.7倍,現時上番3.9倍W,1.7倍P。

睇飛信心十足,應好想交代,但始終搏嚟搏去都係位置,長期要負頂磅上陣,對馬匹體力有影響,睇吓今場可否乘勇贏馬,入三甲應冇問題。

提供:6彩虹之光、9安逸寧靜、11威威高星、1專一

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡?

借錢點先可以賺到盡?梗係要現金回贈越多越好啦!只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款,可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲!

利用轉數快,足不出戶就完成手續,仲可以實現貸款瞬間過數^,星期日都照批★!。

立即申請:https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束,詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告:借錢梗要還,咪俾錢中介

放債人牌照號碼:1328/2020

查詢及投訴熱線:3199 1199

一格照片,一個故事,Follow蘋果Instagram!
BannerBanner