R6即場賠率啟示|「新威煌」早餐票數好勁 「好友利」今場會有嘢睇

更新時間 (HKT): 2021.05.02 14:48
新威煌兩戰1400米不勝有位

第六場第四班1400米:「新威煌」今季跑同程兩次一贏一位,上場轉跑田草1600米落敗,可能因路程關係。

今日(2日)跑番贏馬路程,改用薛恩上陣,排位好,睇嚟今場又有機會跑進前列。

昨日(1日)開飛21倍,5點大幅落到12倍,現時進一步落到5.6倍W,2.1倍位置。

明顯睇到早餐飛好勁,睇飛今場可以贏得。

「好友利」今季已跑11次都能交出一場頭馬,尚算及格。

但贏馬後再跑幾場表現一般,評分已減番去贏馬水平。

今場重跑贏馬路程,轉用新騎師上陣,排好位且負輕磅,今場應有嘢睇番。

昨日(1日)開飛21倍,5點落到15倍,現時14倍W,3.8倍位置。

又係有早餐飛到位,今場唔可以錯過,點都要畀一票佢。

「樂天派」上場初跑同程,臨場有飛,結果跑入一席第四,但睇走勢明顯想試馬。

今場繼續再跑同程,轉用賀銘年上陣,呢個騎練組合今季比較少有交收,但今場睇嚟有啲嘢喎。

昨日開飛11倍,5點企住11倍,現時8.7倍W,3.2倍位置。

墊底飛都幾硬淨,睇飛今場有信心一定有表現,有賠率當然可以畀一票佢。

「虹鴻」近兩次跑同程都能跑入一席第二名,表現一場比一場進步。

今場繼續跑同程,潘頓繼續肯騎,明顯想贏馬交代。

昨日開飛2.1倍早飛好勁,5點回上2.8倍,現時企住2.7倍W,1.2倍位置。

睇早飛係有信心,但如臨場熱到只得2.5倍左右嘅話,就有點過份,不過呢匹馬要入三甲應冇問題。

提供:4新威煌、11好友利、10樂天派、6虹鴻

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡?

借錢點先可以賺到盡?梗係要現金回贈越多越好啦!只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款,可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲!

利用轉數快,足不出戶就完成手續,仲可以實現貸款瞬間過數^,星期日都照批★!。

立即申請:https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束,詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告:借錢梗要還,咪俾錢中介

放債人牌照號碼:1328/2020

查詢及投訴熱線:3199 1199

一格照片,一個故事,Follow蘋果Instagram!
BannerBanner